Thoại Sơn nhiều chuyển biến trong học tập và làm theo Bác

29/07/2020 - 06:37

 - Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thoại Sơn (An Giang) đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã và đang được triển khai có hiệu quả tích cực. Mỗi cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể đều gắn chặt làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại đơn vị.

A A

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện chuyên đề, việc tăng cường giáo dục phẩm chất chính trị, công tác giao ban kiểm tra, hưởng ứng cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí, văn học-nghệ thuật chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện tốt việc giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 ở các trường và tuyên dương gương điển hình tiên tiến qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch mở các hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Đến nay, đã mở được 118 hội nghị triển khai cho 16.261 lượt cán bộ, đảng viên.

Từ tháng 1-2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát hành cuốn “Thông tin tư tưởng”, với các nội dung: tóm tắt chuyên đề của năm, mang tính định hướng chính trị tư tưởng, giáo dục, tuyên truyền gương điển hình ở các Chi, Đảng bộ... Đa số các Chi, Đảng bộ cơ sở sử dụng để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và coi đó là một tài liệu không thể thiếu của sinh hoạt Chi, Đảng bộ. Cuốn tài liệu sẽ được luân chuyển cho nhiều đảng viên của chi bộ đọc và tuyên truyền trong nhân dân.

Có thể thấy, cuốn Thông tin tư tưởng đã chuyển tải được những nội dung quan trọng phục vụ có hiệu quả việc sinh hoạt Đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, Đảng bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn Huỳnh Công Trường cho biết: “Việc gắn nội dung Chỉ thị số 05 với thực hiện các nghị quyết của Đảng được triển khai với nhiều nội dung quan trọng. Đó là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các công trình trọng điểm, khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện đã đẩy mạnh thu hút đầu tư và tập trung nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, cầu nông thôn, hệ thống các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục...

Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với chỉnh trang đô thị từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa. Từ đó, nhân dân trên địa bàn phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đến nay, 14/14 xã trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đây là thành quả to lớn, xứng đáng với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn.

Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến rõ nét, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương”.

Có thể kể đến những mô hình điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: mô hình quỹ Khuyến học - khuyến tài, mô hình phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; mô hình xóa cầu ván trên các tuyến đường giao thông nông thôn; mô hình vận động quỹ Vì người nghèo; mô hình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hoàn cảnh khó khăn của Hội Mái ấm tình thương; mô hình Bếp ăn tình thương xã Vĩnh Trạch…

Ngoài các mô hình trên, một số địa phương, đơn vị trên địa bàn thường xuyên triển khai thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều kết quả phấn khởi. Điển hình như Đảng ủy xã Vĩnh Chánh (Thoại Sơn), thời gian qua đã thực hiện mô hình như: cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2018 là 78 căn nhà; sửa chữa trục lộ giao thông trên địa bàn xã 8 cây cầu; nhận đỡ đầu 2 học sinh nghèo; vận động nhân dân mua thùng đựng rác; xây dựng tổ từ thiện ở các ấp…

“Dù đạt được nhiều kết quả nổi bật nhưng việc đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05 là rất cần thiết, là việc làm thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa” - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn Huỳnh Công Trường chia sẻ.

PHƯƠNG LAN