Thoại Sơn phát triển hệ thống quỹ khuyến học - khuyến tài

21/05/2019 - 08:00

 - Thời gian qua, những nguồn quỹ khuyến học - khuyến tài (KHKT) của Thoại Sơn đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp “trồng người”. Nhằm phát huy hiệu quả từ hoạt động KHKT và xây dựng xã hội học tập, UBND huyện Thoại Sơn đã xây dựng, triển khai “Đề án xã hội hóa hoạt động xây dựng và phát triển hệ thống quỹ KHKT trên địa bàn huyện Thoại Sơn” giai đoạn 2019 - 2020 (gọi tắt là Đề án).

A A

Với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Thoại Sơn đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng chung sự phấn đấu ấy, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn huyện đã có những nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Được sự ủng hộ từ tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cựu học sinh… tính đến tháng 5-2019, toàn huyện có 7/17 xã, thị trấn ra mắt Hội đồng quản lý quỹ KHKT. Mục tiêu của Đề án là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, cùng với mặt trận và các đoàn thể trong việc đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội thực hiện sáng tạo chủ trương xã hội hóa giáo dục cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Theo đó, hoạt động điều hành hệ thống quỹ KHKT trên địa bàn huyện phải đảm bảo 2 nguyên tắc. Một là, bảo toàn tuyệt đối nguồn quỹ, đi đôi với không ngừng tạo nguồn bổ sung, phát triển quỹ. Hai là, đảm bảo có kế hoạch sử dụng đúng mục đích nguồn lãi kết dư định kỳ từ hệ thống quỹ theo tôn chỉ, mục đích và điều lệ quỹ quy định. Cơ cấu chi phải đảm bảo thực hiện hiệu quả, đảm bảo cân đối phân bổ đầu tư hợp lý giữa hoạt động khuyến học và hoạt động khuyến tài.

Tôn vinh kịp thời cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp quỹ khuyến học – khuyến tài ở địa phương

Tính đến tháng 5-2019, quỹ KHKT toàn huyện đạt hơn 9 tỷ đồng (bao gồm quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại và quỹ KHKT Trường THCS Định Mỹ). Chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2020 là 18 tỷ 600 triệu đồng. Để đảm bảo tổ chức thực hiện chỉ tiêu phân bổ, Đề án xác định Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn có vai trò quyết định trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện, thông qua các kế hoạch vận động, thực hiện Đề án tại địa phương mình. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, chi hội khuyến học, chi hội phụ huynh học sinh, các nhà thiện nguyện tại địa phương vừa là biểu tượng, vừa là lực lượng tham gia trực tiếp và thường xuyên, suốt quá trình vận động theo kế hoạch phân kỳ thực hiện Đề án của UBND các xã, thị trấn. Việc quản lý sử dụng quỹ KHKT theo nguyên tắc không nhằm mục đích lợi nhuận và được gửi tại các tổ chức tín dụng, được hưởng lãi suất theo quy định.

Theo UBND huyện Thoại Sơn, trong quá trình hình thành và phát triển hệ thống quỹ KHKT, Hội Khuyến học phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ các quy định hiện hành, xây dựng quy chế điều hành và kiện toàn hệ thống quỹ từ huyện đến cơ sở. Qua đó có các chính sách thiết thực động viên các em học sinh, sinh viên giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nghèo, cận nghèo, đồng thời tôn vinh giáo viên các cấp học có thành tích tốt, kinh nghiệm dạy học sáng tạo mang lại hiệu quả tốt. Ngoài ra, 2 đơn vị này phải phối hợp các xã, thị trấn đề xuất việc tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời đối với các nhà thiện nguyện, các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực về tinh thần cũng như vật chất trong quá trình thực hiện Đề án. Với UBND các xã, thị trấn, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội đồng quản lý quỹ KHKT tại địa phương, đảm bảo phát triển và sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích và tuân thủ các nguyên tắc, nội dung được quy định trong Đề án.

Trong hội nghị triển khai Đề án giai đoạn 2019-2020 ngày 18-5 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đánh giá cao tính khả thi, hiệu quả thiết thực và sức lan tỏa mà Đề án mang lại, đồng thời tự tin Đề án sẽ tạo ra diện mạo mới cho phong trào dạy và học trên địa bàn huyện Thoại Sơn nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Đây là thông điệp đánh thức mạnh mẽ lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp về quyết tâm, nỗ lực vì một xã hội học tập bền vững, không bạo lực học đường và hạn chế tình trạng bỏ học vì nghèo khó.

PHƯƠNG LAN