Thoại Sơn tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

25/03/2020 - 05:28

 - Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với Đảng bộ huyện Thoại Sơn (An Giang). Vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Thoại Sơn triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

A A

Thoại Sơn tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi, đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội.

Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế địa phương.

Từ đầu tháng 10-2019, Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra một số nội dung trọng tâm về tổ chức Đảng, đảng viên và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội tại 17 xã, thị trấn. Qua kiểm tra cho thấy, các xã, thị trấn cơ bản tiến hành thực hiện các bước chuẩn bị đại hội đúng theo tinh thần chỉ đạo.

Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban giúp việc, chuẩn bị về văn kiện, nhân sự và phục vụ đại hội. Các tiểu ban sau khi thành lập đã bắt tay vào việc xây dựng và triển khai ngay các kế hoạch, đồng thời hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở về việc chuẩn bị các nội dung cho tổ chức đại hội (xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, chương trình đại hội, đề án nhân sự cấp ủy, công tác tuyên truyền đại hội…).

Đến nay, tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ huyện (khóa XI) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, triển khai lấy ý kiến trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, dự kiến trong tháng 3-2020 thông qua dự thảo văn kiện (lần thứ 2) để gửi lấy ý kiến đóng góp, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp huyện và cơ sở, đối với Đảng bộ cấp huyện, đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị trước đại hội được các đảng bộ cơ sở quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, thực hiện việc thành lập đoàn công tác trực tiếp phụ trách dự, chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc. Từ đó, các chi bộ đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các bước liên quan: văn kiện, nhân sự, chương trình đại hội chi tiết, nội dung cụ thể rõ ràng, đáp ứng đầy đủ theo các văn bản hướng dẫn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều, tính đến tháng 2-2020, 100% các chi bộ trực thuộc đảng ủy đã tiến hành xong đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023. Huyện Thoại Sơn đã chọn Đảng bộ xã Vĩnh Phú và Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm; Đảng bộ xã Thoại Giang và Đảng bộ Khối Dân vận thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy. Đầu tháng 4, các đơn vị điểm sẽ tiến hành đại hội để tiến tới đại hội đại trà. Tháng 4 đến tháng 5-2020, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở còn lại; tháng 7-2020, dự kiến Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt ghi nhận và đánh giá cao Huyện ủy Thoại Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn cần tiếp tục tập trung việc chuẩn bị đại hội, nhất là thực hiện tốt đề án nhân sự trên tiêu chí chọn người đủ đức, đủ tài; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự; phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý nhiều nội dung khác như: đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; đặc biệt không được xem nhẹ công tác xây dựng văn kiện, chủ đề đại hội. Qua đó đánh giá những thuận lợi khó khăn, trên cơ sở đó phát huy những kết quả làm được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời có giải pháp phù hợp cho thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tiếp theo, chú trọng những mô hình đột phá…

PHƯƠNG LAN