Thoại Sơn tiêu hủy gần 5.300 con heo bị bệnh dịch tả heo Châu Phi

27/12/2019 - 07:52

 - UBND huyện Thoại Sơn cho biết, tính đến cuối tháng 12, phát hiện tại 17/17 xã, thị trấn có 169 hộ nuôi heo bị bệnh dịch tả heo Châu Phi. Ngành chức năng đã tiêu hủy gần 5.300 con với tổng trọng lượng trên 364 tấn. Trong thời gian chờ tỉnh phân bổ kinh phí, huyện đã tạm ứng ngân sách chi hỗ trợ 723 triệu đồng cho người nuôi có heo bị tiêu hủy; các địa phương đang làm thủ tục chi hỗ trợ số tiền gần 2 tỷ đồng.

A A

UBND huyện Thoại Sơn chỉ đạo ngành nông nghiệp, UBND 17 xã, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, có biện pháp ứng phó, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, kiên quyết xử lý đối tượng vứt xác heo bị bệnh bừa bãi, đặc biệt là xuống sông.

N.R