Thoại Sơn: Trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

28/02/2020 - 07:11

 - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh vừa trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND, Phó Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn.

A A

Cụ thể, điều động đồng chí Lê Hoàng Anh - kiểm sát viên trung cấp, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh nhận nhiệm vụ Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn; điều động và bổ nhiệm đồng chí Lương Quốc Danh - kiểm sát viên trung cấp, Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra VKSND tỉnh giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lê Xuân Hải mong muốn, với kinh nghiệm công tác, 2 đồng chí vừa nhận quyết định bổ nhiệm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

N.R