Thoại Sơn tuyên dương 41 tập thể, 23 cá nhân "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

17/05/2019 - 14:40

 - Sáng 17-5, Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

A A

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 3 năm qua, huyện Thoại Sơn đã xuất hiện nhiều gương điển hình, cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, như: Hội Cựu Chiến binh, với mô hình tham gia phong trào phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; Đảng ủy Quân sự huyện, với mô hình vận động quyên góp nuôi heo đất giúp đỡ đồng đội; Liên đoàn lao động huyện thực hiện mô hình vận động tạo thêm nguồn kinh phí chăm lo cho người lao động… 

Dịp này, 41 tập thể, 23 cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích trong “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thoại Sơn tuyên dương 41 tập thể, 23 cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thoại Sơn tuyên dương 41 tập thể, 23 cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thoại Sơn tuyên dương 41 tập thể, 23 cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

PHƯƠNG LAN