Thông tin chính thức về xử lý kết quả thi bất thường tại Hà Giang

18/07/2018 - 14:48

Theo thông tin chính thức về việc xử lý kết quả thi bất thường tại Hà Giang, có 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lệch lên hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định./.

A A

Theo Vietnam+