Thông tin chuyên đề về đạo đức công vụ

12/08/2019 - 07:43

 - Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Học viện Chính trị quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề về đạo đức công vụ.

A A

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia đã thông tin những vấn đề về đạo đức công vụ; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “của dân, do dân, vì dân”.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến nhấn mạnh, việc bồi dưỡng về đạo đức nói chung, đạo đức công vụ nói riêng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức trong công việc, giao tiếp, thực thi nhiệm vụ; đối với cấp trên, cấp dưới và nhất là với nhân dân. Đạo đức công vụ chính là đạo đức nghề nghiệp, do đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần tự giác nghiên cứu sâu, hiểu rõ hơn, có ý thức tự trau dồi kiến thức, đạo đức để hoàn thiện và thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu.

THU THẢO