Thu nhập bình quân theo đầu người thế giới năm 2021

31/07/2021 - 09:35

Mức thu nhập bình quân theo đầu người tăng liên tục, đời sống con người không ngừng được cải thiện, tuy nhiên con số có sự khác nhau giữa các quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới.

A A

Theo TTXVN/Báo Tin tức