Thủ tục làm căn cước công dân

20/09/2022 - 07:14

 - Lấy dấu vân tay (thu nhận dấu vân tay) là một bước bắt buộc trong quy trình thu nhận thông tin công dân khi thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD).

A A

Không lấy được dấu vân tay

Theo Khoản 3, Điều 5, Thông tư 60/2021/TT-BCA, việc thu nhận vân tay của công dân được thực hiện theo các bước sau: Thu nhận vân tay phẳng của 4 ngón chụm bàn tay phải (ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út); thu nhận vân tay phẳng của 4 ngón chụm bàn tay trái (ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út); thu nhận vân tay phẳng của 2 ngón cái chụm; thu nhận vân tay lăn 10 ngón theo thứ tự: Ngón cái phải, ngón trỏ phải, ngón giữa phải, ngón áp út phải, ngón út phải, ngón cái trái, ngón trỏ trái, ngón giữa trái, ngón áp út trái, ngón út trái.

Trường hợp không thu nhận được đủ 10 vân tay của công dân thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu nhận được. Như vậy, trong trường hợp công dân bị mất dấu vân tay, không lấy được đủ 10 dấu vân tay thì có thể thông báo, mô tả và nhập thông tin về tình trạng của mình với cơ quan công an nơi thực hiện thủ tục thu nhận thông tin công dân khi cấp CCCD.

Trình tự cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân

Điều 11, Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định cụ thể: Công dân đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ CCCD. Cán bộ công an thu nhận thông tin công dân; tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung; in phiếu thu nhận thông tin CCCD, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên; thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

Đồng thời, thu lại chứng minh nhân dân (CMND), thẻ CCCD đang sử dụng (trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD). Tra cứu tàng thư CCCD để xác minh thông tin công dân (nếu có). Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD; trả thẻ CCCD và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát; công dân phải trả phí theo quy định.

Thu nhận thông tin công dân

Điều 5, Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin này để lập hồ sơ. Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng thay đổi, điều chỉnh, đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ. Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. Lựa chọn loại cấp CCCD (cấp, đổi, cấp lại) và tiến hành mô tả đặc điểm nhân dạng của công dân. Thu nhận vân tay của công dân. Chụp ảnh chân dung của công dân.

Ảnh chân dung của công dân khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD là ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ 2 tai, không đeo kính; trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự. Đối với công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được mặc lễ phục tôn giáo, trang phục dân tộc đó, nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên nhưng phải đảm bảo rõ mặt, rõ 2 tai. In Phiếu thu nhận thông tin CCCD cho công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên; cán bộ thu nhận thông tin công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên. In Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên. Thu lệ phí theo quy định. Thu hồi CMND, CCCD (cũ) đối với trường hợp công dân làm thủ tục đổi từ CMND sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD. Cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân.

Ngay trong ngày làm việc, cán bộ thu nhận thông tin công dân có trách nhiệm bàn giao hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho bộ phận phân loại hồ sơ, chuyển Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho Công an xã, phường, thị trấn hoặc Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) nơi công dân đăng ký thường trú. Công an cấp xã trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, phải kiểm tra, xác minh và thực hiện phê duyệt, cập nhật thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

K.N

 

thoi-su
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới