Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy

24/09/2019 - 07:26

 - Nhằm hạn chế ở mức thấp nhất về thiệt hại do mưa, giông gây ra, UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai và biện pháp hướng dẫn phòng, chống ứng phó thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

A A

Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, phường, xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân thường xuyên kiểm tra, gia cố, tu sửa nhà ở, kho tàng, nhà máy, xí nghiệp, công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý nhằm đề phòng mưa, giông, lốc xoáy, gió giật bất ngờ xảy ra; hướng dẫn xây dựng các công trình, nhà ở, chằng chống nhà cửa để tăng độ vững chắc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã để hỗ trợ người dân chằng chống, tăng cường độ vững chắc của nhà cửa; tổ chức chặt, tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ, cây nằm gần nhà ở, lưới điện. Khi có mưa, giông, lốc xoáy xảy ra, tiến hành huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị để nhanh chóng xử lý sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai.

V.L