Thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm ngành tài nguyên và môi trường

28/07/2020 - 09:21

 - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành chương trình công tác năm 2020 (Chương trình số 01/CTr-STNMT ngày 2-1-2020) trên cơ sở rà soát các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2020 của Bộ TN&MT, UBND tỉnh và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020 toàn ngành ngay từ đầu năm.

A A

Bàn giao mốc ranh xây dựng phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại thị trấn An Châu (Châu Thành)

Theo đó, các nhiệm vụ lớn, trọng tâm của ngành đều được triển khai đúng thời hạn, bám sát chương trình công tác của sở và chỉ đạo của tỉnh. Công tác giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thời gian quy định, nhiều nhiệm vụ chuyên ngành được triển khai và đạt kết quả. Các công trình, dự án của ngành được quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý việc sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực ngành; chủ động tiếp xúc, kịp thời xử lý, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, địa phương trong thực hiện các thủ tục hành chính về TN&MT. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, qua kết quả công bố chỉ số PCI năm 2019, tỉnh An Giang tăng 7 bậc so 2018 (xếp hạng thứ  21/63 tỉnh, thành phố), trong đó chỉ số tiếp cận đất đai tăng 0.23 điểm, tăng 1 bậc (xếp hạng thứ 3/63 tỉnh, thành phố).

Thực hiện vận hành, chia sẻ cơ sở dữ liệu địa chính (trên đường truyền số liệu chuyên dùng T78) cho Phòng TN&MT, công chức địa chính cấp xã, giúp công tác quản lý đất đai tại địa phương hiệu quả hơn, giảm thời gian tìm kiếm, xử lý hồ sơ, dữ liệu chia sẻ được cập nhật, chỉnh lý thường xuyên, đầy đủ, thông tin chính xác so với tài liệu giấy.

Phối hợp Cục Thuế tỉnh xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế. Đồng thời, đã đăng ký chữ ký số cho hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cài đặt phần mềm liên thông thuế điện tử theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai.

Toàn ngành đã triển khai 123 cuộc thanh, kiểm tra về TN&MT (sở 13 cuộc; cấp huyện 110 cuộc), với tổng số 453 tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Qua kiểm tra đã nhắc nhở các tổ chức, cá nhân có tồn tại trong công tác chấp hành pháp luật về TN&MT; xử lý vi phạm hành chính đối với 52 trường hợp (sở xử lý 3 trường hợp; cấp huyện xử lý 49 trường hợp) với số tiền 648.869.000 đồng) có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, khai thác lớp đất mặt ruộng trái phép, chưa tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, vận chuyển và khai thác khoáng sản không đúng quy định.

Phòng TN&MT đã tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TN&MT tại địa phương, không để nảy sinh những vấn đề bức xúc; thực hiện hoàn thành tốt bản thỏa thuận chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 (một số huyện đạt tỷ lệ cao như: Châu Thành 72%, TP. Long Xuyên 63%, Tịnh Biên 61%, An Phú 58%).

Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí cho biết, các tháng cuối năm, toàn ngành tập trung tạo mọi điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp thu hút đầu tư nhưng vẫn đảm bảo phát triển bền vững theo chủ trương của tỉnh. Siết chặt việc kiểm tra khai thác đất mặt để bảo vệ đất sản xuất và kiểm tra việc xả thải các vùng nuôi. Phòng TN&MT chủ động tham mưu, đề xuất UBND cấp huyện liên quan đến kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030.

Tiếp tục bước tiếp theo sau khi báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đóng cửa, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường 27 bãi rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh”. Về việc mở rộng phạm vi thu gom rác, Phòng TN&MT báo cáo UBND cấp huyện làm việc với Công ty Môi trường Đô thị An Giang và Sở TN&MT sẽ tham gia hỗ trợ. Liên quan đến vấn đề khai thác đất công thuộc thẩm quyền của huyện, phòng TNMT chủ động tham mưu, đặc biệt lưu ý quy định về đấu giá đất công. Vấn đề khai thác lớp đất mặt, các Phòng TN&MT tăng cường kiểm tra và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chủ động tham mưu huyện chỉ đạo các xã có giải pháp tuyên truyền, kiểm tra và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

HỮU HUYNH