Kết quả tìm kiếm cho "Gi�� cam s��nh kh���i s���c"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Di chúc - Lời dặn dò thiêng liêng cho sự nghiệp của dân tộc

    Di chúc - Lời dặn dò thiêng liêng cho sự nghiệp của dân tộc

    16-07-2019 16:32:33

    Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã dành cả cuộc đời chiến đấu, hy sinh không mệt mỏi vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân noi theo.