Kết quả tìm kiếm cho "kiiểm soát"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Kiểm soát dòng vốn FDI 'chảy' vào bất động sản

    Kiểm soát dòng vốn FDI 'chảy' vào bất động sản

    18-03-2019 09:07:25

    Những tháng đầu năm 2019, khoảng sáng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào bất động sản đang hứa hẹn những khởi sắc của thị trường này trong thời gian tới với nhiều cơ hội mới.