Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

20/09/2019 - 06:43

 - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (gọi tắt là Chỉ thị số 40) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Châu Thành có sự chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ngăn chặn tình trạng “tín dụng đen” trên địa bàn.

A A

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Trường Huấn cho biết, để triển khai và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) xây dựng trụ sở làm việc, tạo điều kiện về nguồn lực phục vụ nhân dân, nhất là tại điểm giao dịch xã, thị trấn, nhằm giảm chi phí đi lại, thời gian cho người dân, giảm thiểu rủi ro khi đi giao dịch với ngân hàng. UBND cấp xã, thị trấn quan tâm phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tích cực xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn.

Huyện thực hiện tốt công tác xác định đối tượng vay vốn, gắn vốn vay, với các hoạt động đào tạo nghề, tạo việc làm. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp… cho các hộ dân, nhằm trang bị kiến thức và kỹ thuật mới để người dân áp dụng vào quá trình sản xuất - kinh doanh. Các địa phương, ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với NHCSXH đầu tư đủ vốn để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện cuộc sống. Đến ngày 30-6-2019, NHCSXH huyện đã ủy thác cho 51 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, quản lý 326 tổ tiết kiệm và vay vốn, với dư nợ ủy thác gần 280 tỷ đồng, chiếm 99,81% trên tổng dư nợ; nợ quá hạn là 3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,1% trong tổng dư nợ.

NHCSXH huyện thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thông báo chính sách tín dụng ưu đãi, lãi suất, nội quy giao dịch… ở tất cả điểm giao dịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện việc cho vay, thu nợ đúng quy trình nghiệp vụ; giải quyết hồ sơ giải ngân đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ vay trên địa bàn. Hàng năm, UBND huyện Châu Thành đều bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách xã hội, giúp NHCSXH tăng thêm nguồn vốn, đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tổng nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương đến hết ngày 30-6-2019 trên 8,3 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh 5,379 tỷ đồng; ngân sách huyện 3 tỷ đồng.

NHCSXH huyện đã phối hợp tốt với các ngành của huyện, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, là kênh cung cấp tín dụng ưu đãi quan trọng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, đã triển khai 12 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Doanh số cho vay trong 5 năm qua đạt 289 tỷ đồng, với 14.953 lượt khách hàng được vay vốn. Đến ngày 30-6-2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện hơn 280 tỷ đồng, với 14.934 khách hàng còn dư nợ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, 5 năm qua đã giúp 1.712 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho 759 lao động tại địa phương, 23 lao động xuất khẩu; giúp trang trải chi phí học tập cho 5.324 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; giải ngân cho 6.794 hộ để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn...

Trong chuyến khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở huyện Châu Thành, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Châu Thành trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW đến các tầng lớp nhân dân, với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Huyện cần lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm. NHCSXH chủ động thực hiện việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; chú trọng chất lượng tín dụng của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đặc biệt, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo và tạo việc làm, từng bước nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU