Tịnh Biên lấy tiềm năng làm sức bật phát triển

27/04/2022 - 06:39

 - Dù bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) vẫn đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Nổi bật là kết quả tích cực từ công tác phòng, chống dịch và xây dựng thị xã vùng biên. Trên cơ sở đó, huyện phấn đấu sẽ tận dụng tốt tiềm năng để làm “sức bật” cho sự phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

A A

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tịnh Biên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Thành tựu trong khó khăn

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tịnh Biên Bùi Thiện Tâm cho biết: “Năm 2021 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XII. Đặc biệt, đây cũng là năm huyện tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Từ nỗ lực của hệ thống chính trị địa phương và sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, huyện đã đạt và vượt 19/22 chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và vận động quần chúng”.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Tịnh Biên đã quản lý an toàn, không để dịch bệnh lây lan, xâm nhập từ biên giới. Đồng thời, duy trì hoạt động hiệu quả khu kinh tế cửa khẩu. Qua đó, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 628,8 triệu USD, tăng 56% so năm 2020. Bên cạnh đó, đã phát hiện, xử lý 321 vụ vượt, nhập biên trái phép với 592 đối tượng, xử phạt hành chính với số tiền hơn 2,25 tỷ đồng.

“Thành tựu nổi bật năm 2021 của Tịnh Biên là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của địa phương. Người dân vừa chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch, giãn cách xã hội, vừa tích cực trong công tác an sinh xã hội và đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh. Điều đó thể hiện rõ nét trong công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, góp phần ổn định an ninh chính trị và đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác”- ông Bùi Thiện Tâm khẳng định.

Trong khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, công tác xây dựng Đảng luôn được hệ thống chính trị huyện đặc biệt quan tâm. Huyện ủy Tịnh Biên đã lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, chủ trương của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm, tích cực tuyên truyền, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở một cách kịp thời, hiệu quả, sâu rộng trong đảng bộ và nhân dân. Từ đó, đã phát huy hiệu quả vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Năm 2021, toàn huyện đã tổ chức phát động đăng ký thực hiện 387 mô hình, trong đó có 217 mô hình “Dân vận khéo”, 170 mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”.

Tạo sức bật cho phát triển

Năm 2022, huyện Tịnh Biên sẽ nỗ lực cho mục tiêu xây dựng đô thị biên giới. Trong đó, huyện đề xuất hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông làm cơ sở tiến lên thị xã trong những năm tới. Theo đó, Tịnh Biên cần hỗ trợ bổ sung có mục tiêu nguồn vốn ngân sách tỉnh để đầu tư kiến thiết đô thị, nhằm đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV và trở thành đô thị loại III giai đoạn 2025-2030, theo Quyết định 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, huyện cũng đề nghị điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, theo hướng mời Tập đoàn Viettel rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phù hợp với xu thế phát triển sắp tới. Đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, để thuận lợi trong công tác mời gọi đầu tư và quản lý doanh nghiệp, sau khi đăng ký thành lập giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các địa phương. Bên cạnh đó, huyện Tịnh Biên cũng đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Tịnh Biên về thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu Huyện ủy Tịnh Biên tiếp tục bám sát các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Huyện cần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế kinh tế biên giới và du lịch, tạo ra sức bật nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện đã đề ra. Đồng thời, tăng cường quan hệ đối ngoại với nước bạn Campuchia để giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

THANH TIẾN