Tịnh Biên nỗ lực vì “mục tiêu kép”

04/11/2020 - 06:22

 - 3 tháng cuối năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép” trong năm 2020.

A A

Tịnh Biên tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thành tựu trong khó khăn

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên đã thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là: chỉ đạo thành công công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH đạt được những thắng lợi cơ bản, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời đã chỉ đạo quyết liệt, có chất lượng công tác tổ chức đại hội Đảng cấp dưới cơ sở, cấp cơ sở và cấp huyện, mang đến niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo dấu ấn đặc biệt để huyện miền núi hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2020-2025.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên đã chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, huyện đã chi tiền hỗ trợ 8.856 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch với số tiền hơn 14 tỷ đồng và hỗ trợ 369 người bán vé số hơn 339 triệu đồng.

Về nhiệm vụ phát triển KTXH, Tịnh Biên đã thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu đề ra trong năm 2020. Trong đó có 10 chỉ tiêu vượt so kế hoạch, như: quy mô dân số; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh bỏ học; số lao động được tạo việc làm; số giường bệnh trên 10.000 dân; số bác sĩ trên 10.000 dân… Trong đó, nổi bật là việc địa phương đã thực hiện tốt công tác chuyển đổi cây trồng được 1.400ha.

Lãnh đạo UBND huyện và ngành chuyên môn đã khảo sát 5 mô hình vườn du lịch (DL) và xây dựng kế hoạch phát triển DL nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, với 3 trục DL sinh thái mới, là: trục Hương lộ 6 (xã An Phú), trục Hương lộ 13 (xã An Cư) và trục Nhà Bàng - Thới Sơn với đoạn từ miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp về chùa Phật Thới Sơn.

Về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đến nay huyện đã thẩm định và phê duyệt 11 mô hình trong năm 2020. Hoàn chỉnh thủ tục thành lập 3 hợp tác xã (HTX) mới, là: HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Tân Lập, HTX nông nghiệp Tân Lập Phát và HTX sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ cây thốt nốt xã An Phú. Hướng tới, huyện sẽ tiếp tục sẽ thành lập mới HTX sản xuất đặc sản núi Cấm và HTX sản xuất tiêu thụ khô Tịnh Biên tại xã Vĩnh Trung.

Nỗ lực để “về đích”

Dù đạt được thành tựu cơ bản trong nhiệm vụ phát triển KTXH nhưng Tịnh Biên vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Đặc biệt là, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển KTXH và đời sống người dân. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, DL, văn hóa bị giảm sút, thu ngân sách giảm so cùng kỳ năm trước, nhất là các nguồn thu cân đối ngân sách không đạt chỉ tiêu…

Tuy nhiên, huyện biên giới vẫn đưa ra những giải pháp kịp thời nhằm nỗ lực “về đích” thắng lợi trong năm 2020 như: tích cực triển khai các giải pháp chuyển dịch cây trồng, nhân rộng các mô hình nông nghiệp tiêu biểu, tiếp tục thực hiện xây dựng 2 mô hình vườn DL. Từng bước có giải pháp gắn kết, hình thành các hình thức kinh tế hợp tác và nâng cao hiệu quả hoạt động HTX nông nghiệp.

Tập trung xây dựng xã An Phú đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), duy trì và nâng chất các xã NTM là Núi Voi, Tân Lợi, Nhơn Hưng và xã nông thôn mới nâng cao Thới Sơn. Tích cực chấn chỉnh hoạt động các chợ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động các làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm sản phẩm mới trên cơ sở xây dựng sản phẩm đặc thù đạt chuẩn OCOP.

Tăng cường tuyên truyền ứng xử văn hóa tại các khu, điểm DL thu hút đông du khách trên địa bàn, kiểm tra về giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm, nạn chèo kéo du khách, tổ chức lớp đào tạo phục vụ dịch vụ DL và phát triển hạ tầng DL. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, trong đó tập trung dự án nâng cấp Tỉnh lộ 948 giai đoạn 1 và 2, đường Nguyễn Thị Định - Nhà Bàng; phù điêu đua bò ngã 3 Nhà Bàng và các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục triển khai thực hiện “mô hình 3 không” và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Tập trung xây dựng Đề án ứng dụng viễn thông - công nghệ thông tin phục vụ hoàn thiện chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025.

Với nỗ lực, quyết tâm của hệ thống chính trị địa phương, Tịnh Biên đang huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, KTXH trong năm 2020. Trong đó, tinh thần đoàn kết của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân sẽ là nền tảng để huyện biên giới đạt được những mục tiêu quan trọng ở tương lai.

THANH TIẾN