Tịnh Biên phát động phong trào thi đua năm 2022

01/04/2022 - 14:04

 - Sáng 1/4, UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

A A

Tịnh Biên phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2022

Khen thưởng các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua năm 2021

Năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Tịnh Biên yêu cầu 3 khối thi đua và 1 cụm thi đua của huyện tập trung tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ động viên, nhân rộng những mô hình tiên tiến qua các phong trào thi đua.

Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm, như: “Tịnh Biên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tịnh Biên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Tịnh Biên hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Tịnh Biên đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” và các phong trào thi đua của các ngành, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn

Cùng với đó, thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện quyết liệt chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông…

THANH TIẾN