Tịnh Biên: Tập huấn công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới

26/10/2020 - 14:53

 - Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang vừa tổ chức tập huấn công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới cho các cán bộ là Trưởng ban nhân dân ấp, Phó Trưởng ban nhân dân ấp thuộc 11 xã trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

A A

Tập huấn công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới

Lớp tập huấn cung cấp cho học viên những kiến thức liên quan đến công tác dân vận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kỹ năng thực hiện công tác dân vận và xây dựng mô hình “dân vận khéo”; các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới; điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020…

THANH TIẾN