Tịnh Biên: Xây dựng 7 đơn vị xã, thị trấn thành phường trong năm 2020

18/10/2019 - 09:08

 - UBND huyện Tịnh Biên xác định 7 đơn vị hành chính sẽ thực hiện nâng cấp lên phường là thị trấn Tịnh Biên, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Nhà Bàng và các xã: An Phú, Thới Sơn, Nhơn Hưng, Núi Voi.

A A

Các địa phương này sẽ huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh. Đảm bảo các chỉ tiêu về: tỷ lệ hộ nghèo, mật độ dân số, xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; đảm bảo tỷ lệ 40% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia…

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký thu gom rác thải, nước thải; trồng cây xanh, công viên, làm vỉa hè, phát triển hệ thống đèn công cộng và nhựa hóa đường giao thông tại địa phương.

THANH TIẾN