Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả

16/04/2021 - 04:36

 - Trong 2 năm 2021-2022, toàn tỉnh An Giang sẽ tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) các cấp, gồm: cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị); cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh. Đây là hoạt động TDTT rộng lớn nhằm hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc…

A A

Để đảm bảo công tác triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh An Giang lần thứ IX, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX-2022 đạt kết quả tốt, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực TDTT. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động TDTT, nâng cao sức khỏe, thể lực, thể trạng, tầm vóc, góp phần phát triển con người toàn diện.

Phong trào thể dục – thể thao phong trào phát triển mạnh mẽ

Tùy điều kiện cụ thể, ưu tiên tổ chức các môn: điền kinh, bơi, bóng đá, các môn thể thao trọng điểm, thế mạnh, các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian phù hợp truyền thống của địa phương. Qua đó, giúp ngành thể thao kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào TDTT toàn tỉnh. Đồng thời, tuyển chọn bổ sung lực lượng vận động viên cho các đội tuyển của tỉnh, chuẩn bị lực lượng nòng cốt tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 đạt mục tiêu đề ra.

Giữ gìn và phát triển thể thao truyền thống, dân tộc

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công lễ khai mạc, thi đấu và tổng kết, bế mạc Đại hội TDTT tỉnh An Giang năm 2022. Chương trình Đại hội TDTT các cấp phải gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần xây dựng, phát triển phong trào TDTT.

Chú trọng bồi dưởng, đào tạo vận động viện thể thao thành tích cao tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thức IX-2022

Sở VH-TT&DL thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương tổ chức Đại hội TDTT các cấp theo phương châm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, chọn một số địa phương cấp xã, huyện tổ chức đại hội điểm để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh.

Lễ khai mạc, tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Đại hội TDTT các cấp phải lồng ghép và gắn liền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện trọng đại của địa phương và phát động phong trào “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” để nhân dân tham gia hưởng ứng. Đặc biệt, tham mưu các cơ chế, chính sách và có kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên, các điều kiện cần thiết để phục vụ các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

Thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở: xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố; trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiến hành từ tháng 1-2021 đến hết tháng 2-2022; cấp tỉnh từ tháng 3-2022 đến hết tháng 4-2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo Sở VH-TT&DL để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU