Tổng kết Đề án xã hội hóa hoạt động xây dựng và phát triển hệ thống quỹ “Khuyến học - Khuyến tài" trên địa bàn huyện Thoại Sơn giai đoạn 2019 – 2020

01/08/2020 - 18:25

 - Sáng 1-8, UBND huyện Thoại Sơn (An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án xã hội hóa hoạt động xây dựng và phát triển hệ thống quỹ “Khuyến học - Khuyến tài" trên địa bàn huyện Thoại Sơn giai đoạn 2019 - 2020 (Đề án 04). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã đến tham dự.

A A

UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thoại Sơn với thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua năm học 2018 – 2019 và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học Huyện Thoại Sơn, với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khuyến học- Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019

3 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam 

3 cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn tri ân những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng hệ thống quỹ “Khuyến học - Khuyến tài” huyện Thoại Sơn

Nhiều tập thể, cá nhân nhận bằng khen UBND tỉnh

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án 04

Hội Khuyến học Huyện Thoại Sơn đón nhận bằng xác lập kỷ lục “Hành trình tìm kiếm kỷ lục thiện nguyện Việt Nam”

Đề án 04 được triển khai ngày 18-5-2019. Đi đôi với việc huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài huyện kết hợp nguồn lực cả hệ thống chính trị, 17 xã, thị trấn trên toàn địa bàn huyện Thoại Sơn đã hình thành quỹ “Khuyến học - Khuyến tài" cùng 4 quỹ khuyến học đặc thù của địa phương, gồm: quỹ Khuyến học huyện Thoại Sơn, quỹ Học bổng Nguyễn Văn Thoại, quỹ “Khuyến học - Khuyến tài" Trường THCS Định Mỹ, quỹ “Khuyến học - Khuyến tài" Trường Mẫu giáo thị trấn Núi Sập. 

 So với chỉ tiêu phấn đấu của Đề án 04, đến ngày 19-5-2020, tổng nguồn quỹ toàn hệ thống đã đạt trên 19/ 18,6 tỷ đồng (kế hoạch phấn đấu). Từ nguồn lãi kết dư định kỳ hàng năm đã hỗ trợ vật chất, tinh thần, động viên, khích lệ giáo viên, sinh viên, học sinh có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong học tập, lao động, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, tiếp sức học sinh nghèo vượt khó...

Với tính nhân văn, ý nghĩa của Đề án 04, Hội Khuyến học huyện Thoại Sơn đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi danh vào “Hành trình tìm kiếm Kỷ lục Thiện nguyện Việt Nam”. 

PHƯƠNG LAN