Tổng thu ngân sách trên địa bàn Châu Thành đạt trên 88 tỷ đồng

18/01/2020 - 13:24

 - Chiều 17-1, Chi Cục thuế huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019.

A A

 Lãnh đạo huyện Châu Thành tặng bằng khen, giấy khen của Bộ tài chính, Tổng Cục thuế và Cục Thuế tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu thuế

Năm 2019, Chi cục Thuế huyện Châu Thành đã thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 88 tỷ đồng, đạt trên 106,4% dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ. Trong đó, có 4 khoản thu đạt và vượt so dự toán năm 2019, như: lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu khác ngân sách, thu tiền sử dụng đất…

Năm 2020, Chi cục Thuế huyện Châu Thành sẽ chủ động áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các loại thuế mới và các thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế đối với người nộp thuế. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí cho người nộp thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý tốt nguồn thu, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng và chống thất thu thuế…

Dịp này, Bộ tài chính, Tổng Cục thuế và Cục Thuế tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu thuế.

TRUNG HIẾU