TP. Châu Đốc chung tay thực hiện công tác giảm nghèo

29/03/2023 - 16:00

 - Chiều 29/3, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo quý I và nhiệm vụ thực hiện quý II/2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.

A A

Quang cảnh hội nghị

Quý I/2023, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn TP. Châu Đốc quan tâm triển khai đồng bộ. 7/7 phường, xã hoàn tất in, phát 34 giấy chứng nhận hộ nghèo và 334 giấy chứng nhận hộ cận nghèo năm 2023.

UBMTTQVN thành phố phối hợp các phường, xã khảo sát hiện trạng nhà ở cần cất mới, sửa chữa theo kế hoạch năm 2023, kết quả đợt 1/2023 được duyệt danh sách cất mới 9 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. UBND phường, xã vận động từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ cho trên 2.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng trị giá tiền, hiện vật gần 800 triệu đồng.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn TP. Châu Đốc tập trung tăng cường tuyên truyền các tấm gương điển hình về giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về nhà ở, vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo các dịch vụ y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và các dịch vụ xã hội cơ bản khác cho người nghèo. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo, cận nghèo. Thực hiện đầy đủ các chế độ hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, cận nghèo, ưu tiên thực hiện các chính sách cho người dân tộc thiểu số…

THU THẢO

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu