TP. Châu Đốc trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

25/06/2019 - 13:57

 - Ngày 25-6, UBND TP. Châu Đốc tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm 3 cán bộ quản lý các phòng, ban trực thuộc UBND thành phố.

A A

TP. Châu Đốc trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ khối phòng, ban trực thuộc UBND TP. Châu Đốc

Theo đó, UBND TP. Châu Đốc đã trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Chủ Thế, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bổ nhiệm ông Lê Hữu Thức, Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

TP. Châu Đốc trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ trực thuộc UBND TP. Châu Đốc

Bổ nhiệm ông Ngụy An Cáo, Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tin, ảnh: THANH TIẾN