Trả lời phản ánh của bà Phạm Thị Bích Hạnh

23/06/2021 - 03:47

 - Bị đánh giá xếp loại viên chức cuối năm ở mức “hoàn thành nhiệm vụ”, bà Phạm Thị Bích Hạnh (giáo viên Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) không đồng ý và gửi đơn khiếu nại.

A A

Theo bà Hạnh, ngày 20-5-2021, bà nhận được e-mail thông báo từ hội đồng nhà trường, về kết quả đánh giá viên chức năm học 2020-2021, nếu có thắc mắc khiếu nại sẽ giải quyết đến hết ngày 25-5. Mức xếp loại viên chức của bà là “hoàn thành nhiệm vụ”. Ngày 24-5, bà gặp trực tiếp Hiệu trưởng Đặng Thị Diệu Hằng, trình bày về việc đánh giá xếp loại này. Hiệu trưởng ghi nhận và hứa sẽ mời họp bằng hình thức gửi e-mail, trả lời vào ngày 27-5. Đến 10 giờ 30 phút, ngày 27-5, Ban Giám hiệu mời bà dự họp.

Trong cuộc họp, bà bức xúc về cách làm việc của lãnh đạo, không giải quyết vấn đề bà khiếu nại mà lại giải quyết mâu thuẫn giữa bà với tổ trưởng tổ chuyên môn (xảy ra trong cuộc họp tổ ngày 8-5). “Vì vậy, tôi xin phép ra về, không tiếp tục họp. Hôm sau, tôi điện thoại cho Hiệu trưởng, xin được gửi đơn khiếu nại. Hiệu trưởng đồng ý nhận đơn của tôi, mời tôi 14 giờ ngày 31-5 vào trường trao đổi. Tuy nhiên, trong buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn yêu cầu tôi viết lại đơn do không đúng mẫu. Tôi không đồng ý viết lại, Hiệu trưởng nói không giải quyết khiếu nại do tôi không hợp tác.

Tôi yêu cầu Hiệu trưởng trả lời bằng văn bản: vì sao không giải quyết đơn của tôi? Ngày hôm sau, Ban Giám hiệu tiếp tục mời tôi đến trao đổi. Tôi cho rằng, trong phần đánh giá xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021, quyền lợi của tôi bị xâm phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nghề nghiệp của tôi. Hiệu trưởng đã đánh giá thiếu minh bạch và không công bằng giữa các giáo viên; thực hiện không đúng quy trình, quy định của Chính phủ. Bản thân tôi nhận thấy, mình không làm gì sai trong quá trình giảng dạy tại trường. Tôi đề nghị xem xét giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đảm bảo công bằng, đúng quyền lợi hợp pháp cho tôi” - bà Hạnh trình bày.

Trao đổi với phóng viên, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca Đặng Thị Diệu Hằng cho biết, căn cứ vào Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13-8-2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng quy chế cụ thể hơn đánh giá phân loại viên chức năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo. Quy chế này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Mẫu giáo Sơn Ca, đã được tập thể giáo viên của trường thống nhất thực hiện.

Ngày 24-5-2021, sau khi niêm yết danh sách xếp loại đánh giá chất lượng viên chức cuối năm, bà Phạm Thị Bích Hạnh gặp trực tiếp Hiệu trưởng trình bày vụ việc. Ngày 27-5, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho ngày tổng kết. Để hạn chế các giáo viên phải tới lui trong thời điểm dịch bệnh, nhà trường kết hợp mời bà Hạnh đến để trao đổi, nhằm tháo gỡ mâu thuẫn giữa bà Hạnh với tổ trưởng tổ chuyên môn xảy ra trước đó trong cuộc họp tổ; trả lời thắc mắc của bà Hạnh về việc đánh giá xếp loại.

“Tuy nhiên, bà Hạnh không thống nhất nội dung làm việc, bỏ ra về khi cuộc họp chưa kết thúc. Phó Hiệu trưởng phụ trách Công đoàn mời bà Hạnh ở lại để hướng dẫn viết lại đơn khiếu nại, bà Hạnh vẫn không thực hiện. Sau đó, Ban Giám hiệu nhiều lần mời bà Hạnh làm việc, yêu cầu trình bày trực tiếp hoặc làm đơn nêu rõ khiếu nại quyết định hành chính hay hành vi hành chính của Hiệu trưởng, để giải quyết theo đúng quy trình quy định, nhưng bà Hạnh không hợp tác, không thiện chí.

Việc đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đối với bà Hạnh dựa vào các tiêu chí quy định trong quy chế, như: không chấp hành sự phân công của lãnh đạo; bỏ họp tổ chuyên môn 3 lần không lý do; tác phong, ngôn phong không chuẩn mực; chưa tham gia đầy đủ các phong trào của trường; tỷ lệ chuyên cần chưa đạt so với kế hoạch cũng như bình quân chung của tổ... Hiện tại, trường đã ra thông báo thụ lý đơn khiếu nại của bà Hạnh vào ngày 7-6, sẽ giải quyết theo đúng quy trình giải quyết của Luật Khiếu nại quy định” - bà Hằng thông tin.

Được biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên đã tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của bà Hạnh. Tiêu đề ghi là đơn khiếu nại, tố cáo nhưng qua xem xét nội dung đơn thực chất là bà Hạnh khiếu nại Quyết định số 56/QĐ-MGSC, ngày 20-5-2021 của Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca, quyết định về việc đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2020-2021.

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại và căn cứ Luật Khiếu nại, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP, ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, đơn khiếu nại của bà Hạnh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, phòng đã trả lại đơn và hướng dẫn bà Hạnh gửi đơn khiếu nại đến Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca để giải quyết theo thẩm quyền.

Bài, ảnh: K.N