Tri Tôn bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND huyện

25/06/2021 - 15:56

 - Ngày 25-6, HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

A A

Ra mắt cán bộ chủ chốt HĐND, UBND huyện Tri Tôn

Đại biểu HĐND biểu quyết niêm yết danh sách và bầu các chức danh

Ra mắt các đại biểu trúng cử HĐND huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Tri Tôn diễn ra thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Có 35 đại biểu trúng cử HĐND huyện khóa XII. Trong đó, 10 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 28,57%; 6 đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 17,14%; 7 đại biểu trẻ tuổi, chiếm tỷ lệ 20%; 2 đại biểu ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 5,71%; có 22 đại biểu tái cử, chiếm tỷ lệ 62,86%; 2 đại biểu tôn giáo, chiếm tỷ lệ 5,71%.

Về trình độ học vấn, có 1 đại biểu trình độ dưới đại học, chiếm tỷ lệ 2,86%; đại học có 33 đại biểu, chiếm tỷ lệ 94,29%; trên đại học có 1 đại biểu, chiếm tỷ lệ 2,86%. Lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị 6 đại biểu, chiếm tỷ lệ 17,14%; Cao cấp lý luận chính trị có 26 đại biểu, chiếm tỷ lệ 74,29%; Cử nhân chính trị có 1 đại biểu, chiếm tỷ lệ 2,86%. Có 385 đại biểu trúng cử HĐND cấp xã...

Kỳ họp đã thông qua báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng, phó các ban HĐND; bầu chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện... Bà Nguyễn Thị Phương Lan được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Cao Quang Liêm tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND huyện.

ĐỨC TOÀN