Tri Tôn hỗ trợ tiền cho công đoàn viên bị ảnh hưởng COVID-19

19/09/2021 - 08:19

 - Ngày 18-9, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, lao động bị nhiễm COVID-19 (F0) hoặc tiếp xúc gần người nhiễm (F1). Đại diện các công đoàn cơ sở có đoàn viên là F0, F1 đã đến nhận.

A A

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn đã trao hỗ trợ 13 suất cho công đoàn viên bị nhiễm COVID-19, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng; trao hỗ trợ 24 trường hợp đoàn viên công đoàn là F1 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, mỗi suất 1 triệu đồng. Đây là những trường hợp không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lũy kế đến ngày 19-9, toàn huyện Tri Tôn có 216 trường hợp F0, trong đó có 48 ca F1 là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đến nay, huyện đã điều trị khỏi 144 trường hợp, đang điều trị 72 trường hợp, tất cả sức khoẻ đều ổn định.

Đại diện các công đoàn cơ sở có đoàn viên là F0, F1 đến nhận tiền hỗ trợ

NGÔ CHUẨN