Tri Tôn hướng đến Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

04/12/2019 - 07:30

 - Những kết quả đạt được khi gần kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Tri Tôn đề ra những mục tiêu quan trọng tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Trong đó nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch là những động lực chính thúc đẩy sự phát triển.

A A

Chú trọng xây dựng Đảng

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), huyện miền núi, biên giới, dân tộc với tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Trên lĩnh vực nông nghiệp, nhiều tập đoàn, công ty, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào Tri Tôn theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Nhiều trang trại chăn nuôi, trồng trọt quy mô lớn đã hình thành. Những lợi thế du lịch của huyện về cảnh đẹp thiên nhiên, di tích văn hóa, lịch sử cách mạng, kiến trúc Khmer độc đáo, lễ hội truyền thống… từng bước được đầu tư, nâng cấp, thu hút lượng du khách đến với huyện ngày càng đông đảo hơn. Đến cuối năm 2018, tuy vẫn còn 4.198 hộ nghèo (chiếm 12,45% tổng số hộ trên địa bàn) nhưng Tri Tôn tiếp tục dẫn đầu tỉnh về tỷ lệ giảm nghèo. Dự kiến đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm thêm 4%, còn khoảng 8,45%.

Tri Tôn hướng đến Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015-2020) có nội dung thảo luận công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Để tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với tập trung phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, huyện còn chú trọng vào công tác vận động quần chúng và xây dựng Đảng. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của ngành và địa phương. Cấp ủy thường xuyên đi cơ sở nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp cơ sở từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, chất lượng hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Sau khi thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Tri Tôn đã đẩy nhanh thực hiện Đề án Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Tri Tôn đã xây dựng dự thảo Đề án hợp nhất một số đơn vị Đảng, nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng (Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện với Phòng Văn hóa-Thông tin...). Đồng thời, thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025...

Chuẩn bị tốt cho nhiệm kỳ mới

Ông Cao Quang Liêm cho biết, thời gian tới, Tri Tôn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU ngày 9-10-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đối với các xã còn lại, gắn với công tác nhân sự, công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo yêu cầu của giai đoạn hiện nay và công tác nhân sự của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang bộ mặt các xã, thị trấn, nhà ở của nhân dân gắn với công tác dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Huyện đã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tích cực hưởng ứng vận động quỹ “Cây mùa xuân và xã hội - từ thiện” để chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo vui xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ huyện đã thành lập Tiểu ban văn kiện, xây dựng xong đề cương báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII để tổ chức lấy ý kiến đóng góp theo quy định. “Báo cáo sẽ tập trung đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra những mặt làm được, chưa làm được và phân tích kỹ nguyên nhân để đề ra những mục tiêu, phương hướng phù hợp cho nhiệm kỳ mới” - ông Cao Quang Liêm nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Đảng bộ huyện Tri Tôn sẽ chọn Đảng bộ thị trấn Tri Tôn làm điểm tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, chọn Đảng bộ xã Châu Lăng làm điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội. Đối với ngành huyện, sẽ chọn Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện tổ chức Đại hội điểm. “Huyện đang tập trung kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị này trong công tác tổ chức đại hội Đảng. Dự kiến, các đại hội điểm cấp cơ sở sẽ tổ chức trong quý I-2020; các Chi, Đảng bộ còn lại tổ chức trong quý II, còn cấp huyện là quý III-2020. Về chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) vẫn đang thảo luận, lấy ý kiến. Điểm nhấn trong nhiệm kỳ mới sẽ là tái cơ cấu, chuyển dịch mạnh mẽ nông nghiệp và tăng tốc phát triển du lịch” - ông Cao Quang Liêm thông tin.

NGÔ CHUẨN