Tri Tôn khởi đầu nhiệm kỳ HĐND với nhiều kỳ vọng

14/07/2021 - 05:33

 - Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Điều đó cho thấy, niềm tin, kỳ vọng của cử tri đối với các vị đại biểu dân cử rất lớn, khởi đầu nhiều đổi mới của HĐND huyện Tri Tôn.

A A

Tổ chức chu đáo

Dù là huyện có diện tích rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống nhưng nhờ công tác tổ chức chu đáo, chặt chẽ, huyện Tri Tôn đã tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Đến 18 giờ 30 phút, chiều 23-5, tất cả 100.910 cử tri trong danh sách đều tham gia bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 33.229 cử tri dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, cử tri đã bầu đủ số lượng 4 vị đại biểu HĐND tỉnh, 35 vị đại biểu HĐND huyện và 385 vị đại biểu HĐND xã, thị trấn. Kết quả bầu cử bảo đảm cơ cấu, thành phần, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

“Thành công của cuộc bầu cử thể hiện sự gắn bó và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân, là tiền đề để chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố chính quyền địa phương vững mạnh thời gian tới” - bà Lan nhấn mạnh.

Trên cơ sở thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), HĐND huyện Tri Tôn khóa XII vừa tổ chức thành công kỳ họp lần thứ nhất. Kỳ họp thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 và trao giấy chứng nhận cho 35 vị đại biểu HĐND huyện khóa XII. Tại kỳ họp đầu tiên, các đại biểu đã thực hiện bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ mới.

Đại biểu HĐND huyện Tri Tôn biểu quyết tại kỳ họp thứ nhất, khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

Theo đó, bà Nguyễn Thị Phương Lan được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện (nhiệm kỳ 2021-2026); ông Men Sây Ma tái cử Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đối với chức danh UBND huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Cao Quang Liêm được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện; 2 Phó Chủ tịch UBND huyện là ông Đỗ Minh Trí và Trần Minh Giang; bầu 15 ủy viên UBND huyện. Ngoài ra, bầu 25 người tham gia Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn (nhiệm kỳ 2021-2026). Kỳ họp cũng xem xét, thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND; nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XII và Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Nỗ lực đáp ứng kỳ vọng cử tri

Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, HĐND huyện Tri Tôn khóa XI đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của huyện; bám sát các nghị quyết Huyện ủy, cấp trên để cụ thể hóa kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, giải quyết những vấn đề cấp bách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đây là cơ sở quan trọng để HĐND huyện Tri Tôn khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri.

“HĐND tin tưởng các vị vừa được tín nhiệm đảm đương các chức vụ trong bộ máy chính quyền địa phương huyện sẽ phát huy cao nhất năng lực, trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri” - bà Lan kỳ vọng.

Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, sau thành công của kỳ họp lần thứ nhất, Tri Tôn nhanh chóng ổn định tổ chức, sớm ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các cơ quan ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

“Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Tri Tôn phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thường trực, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND trong nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương” - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan nhấn mạnh.

 

NGÔ CHUẨN