Tri Tôn quan tâm công tác xây dựng Đảng

07/01/2020 - 07:25

 - Cùng với nỗ lực xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, huyện Tri Tôn còn quan tâm công tác cán bộ, nhất là cán bộ nguồn nhằm đáp ứng những nhiệm vụ lâu dài. Trong phát triển đảng viên, huyện chú trọng chất lượng, hạn chế chạy theo số lượng; tiến tới không giao chỉ tiêu phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ mới.

A A

Quan tâm công tác cán bộ

Nhằm kiện toàn công tác nhân sự, năm 2019, Ban Tổ chức Huyện ủy Tri Tôn đã tham mưu Ban Thường vụ điều động 32 cán bộ (nữ 5, dân tộc 3), bổ nhiệm 1 đồng chí, bổ nhiệm lại 5 đồng chí. Đồng thời, thực hiện quy trình nhân sự và giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với 21 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2016-2021. Huyện cũng đã chuẩn y kết quả bầu bổ sung cấp ủy cơ sở 4 đồng chí; chỉ định cấp ủy cơ sở 34 đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lập danh sách cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025…

Bên cạnh công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, Tri Tôn còn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tri Tôn Phạm Văn Cư cho biết, năm qua, huyện đã cử 9 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính; 11 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 7 đồng chí học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và 13 đồng chí học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Ban Tổ chức đã phối hợp các ban Đảng huyện và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở 2 lớp nhận thức Đảng cho 132 đồng chí (nữ 71, dân tộc 30); 2 lớp đảng viên mới cho 113 học viên (nữ 58, dân tộc 24). Phòng Nội vụ phối hợp Phân viện 2 Học viện Hành chính Hồ Chí Minh mở 2 khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên tại huyện cho 255 đồng chí tham gia...

Hiện nay, có 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Tri Tôn và 209 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Năm 2019, huyện đã sáp nhập, giải thể và chuyển giao 3 chi, đảng bộ cơ sở (sáp nhập Chi bộ Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục - Thể thao thành Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch; giải thể và chuyển giao tổ chức Đảng, đảng viên Chi bộ Đội quản lý thị trường số 13 và Đảng ủy Chi cục Thuế huyện về Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).

Quan tâm chất lượng đảng viên

Năm 2020, Ban Tổ chức tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo ở các ngành cấp huyện, các xã, thị trấn phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường công tác để phát huy mạnh mẽ tài năng, trí tuệ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo gắn với quy hoạch kế thừa. Theo đó, Ban Tổ chức sẽ phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo 55 cán bộ trình độ trung cấp và cao cấp lý luận chính trị; phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và các ngành mở các lớp bồi dưỡng tại huyện dự kiến cho 630 học viên, gồm: 4 lớp cảm tình Đảng cho 280 học viên; 2 lớp đảng viên mới cho 140 học viên; 1 lớp sơ cấp chính trị cho 70 học viên; 2 lớp bồi dưỡng cấp ủy dưới cơ sở cho 140 học viên; 4 lớp lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 400 đảng viên (đối tượng 5).

Năm 2019, Tri Tôn phát triển mới 80 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 3.641 đồng chí (nữ 1.189, dân tộc 656). Số lượng đảng viên phát triển mới tuy chưa đạt chỉ tiêu (100 đảng viên) nhưng được xem là hợp lý trong điều kiện cụ thể của huyện. Theo đó, công tác phát triển đảng viên được chú trọng về chất lượng, không chạy theo số lượng. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tri Tôn Huỳnh Văn Hòa cho biết, thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 8-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, qua rà soát năm 2019, có 20 đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng (đã làm thủ tục xóa tên 5 trường hợp, xin ra khỏi Đảng 15 trường hợp), huyện đang vận động làm công tác tư tưởng 5 trường hợp. Theo ông Hòa, nguyên nhân chủ yếu của đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng là do điều kiện kinh tế gia đình phải đi làm ăn xa, khó về địa phương để tham gia sinh hoạt; một số ít do làm kinh tế, cũng có trường hợp nhận thức về Đảng còn hạn chế, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, gặp khó khăn né tránh khi thực hiện nhiệm vụ. “Cũng có nguyên nhân là công tác phát triển đảng viên mới có thời điểm chạy theo thành tích, nhất là việc kết nạp đảng viên trước khi nhập ngũ; một số trường hợp kết nạp quá nhanh, chưa kinh qua thử thách nên dễ dao động” - ông Hòa đánh giá.

Từ kinh nghiệm này, Ban Tổ chức Huyện ủy đề xuất từ nhiệm kỳ 2020-2025 trở về sau, không giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, mà chỉ thực hiện chỉ tiêu phấn đấu trên cơ sở nguồn lực hiện có của các chi, đảng bộ cơ sở. Cách làm này nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng, tránh chạy theo số lượng, thành tích.

Đến nay, Tri Tôn đã thực hiện xong việc giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn (15/15 xã, thị trấn) với tổng số 30 chi bộ cơ quan, đồng thời đưa 498 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ cơ quan xã, thị trấn về sinh hoạt tại chi bộ ấp, khóm.

 

NGÔ CHUẨN