Triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 105 năm thành lập huyện Chợ Mới (1917 - 2022)

24/05/2022 - 09:59

 - Sáng 24/5, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn năm 2022 huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp lần đầu tiên triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 105 năm thành lập huyện Chợ Mới (1917 - 2022).

A A

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Minh Trang phát biểu kết luận cuộc họp

Chào mừng 105 năm thành lập huyện, Chợ Mới sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa- văn nghệ, thể thao; phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực chào mừng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra.

 Đồng thời, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, học tập, lao động sản xuất; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt văn hóa nơi công sở; xây dựng các công trình công cộng, nhà văn hóa khu dân cư, khuôn viên gia đình xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội và tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập huyện.

Thời gian cao điểm tuyên truyền, tổ chức các hoạt động diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2022; Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập huyện Chợ Mới tổ chức trong tháng 11/2022.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Minh Trang, Trưởng ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Chợ Mới nhấn mạnh: Đây là chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) và tuyên truyền, khẳng định giá trị lịch sử trong tiến trình hình thành, phát triển của vùng đất huyện Chợ Mới 105 năm thành lập.

Đồng thời, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là những thành tựu to lớn đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, đổi mới và hội nhập.

Do đó, các ngành, các địa phương ở huyện cần có kế hoạch tuyên truyền, với nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thiết thực, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân huyện Chợ Mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

HẠNH CHÂU