Triển khai quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

17/06/2024 - 10:36

 - Sáng 17/6, Sở Tư pháp An Giang phối hợp Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho trên 200 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố…

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai 7 chuyên đề: Tổng quan về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các quy định về xử lý các hành vi vi phạm theo Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Bộ Luật Hình sự và văn bản hướng dẫn liên quan; Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP, ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động (Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017).

HẠNH CHÂU