Trung tâm Y tế huyện An Phú tập huấn an toàn vệ sinh lao động

06/09/2023 - 13:30

 - Ngày 6/9, Trung tâm Y tế huyện An Phú phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho hơn 100 cán bộ, viên chức đang công tác tại các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Phú.

Tại lớp tập huấn, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các đối tượng tham gia công tác an toàn vệ sinh lao động; Bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp; yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại ảnh hưởng đến sức khỏe và nguyên tắc dự phòng; quản lý hồ sơ vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động; hướng dẫn báo cáo theo quy định Thông tư 19/2016/TT-BYT; hướng dẫn báo cáo các trường hợp tai nạn lao động được khám và điều trị tại cơ sở khám và điều trị tại đơn vị theo quy định Nghị định 39/2016/NĐ-CP…

H.HUYNH