Từ ngày 20-8 đến 20-9: Hưởng ứng “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”

14/08/2020 - 05:37

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký ban hành kế hoạch về tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020.

A A

Cụ thể,  “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” bắt đầu từ ngày 20-8 đến 20-9; cao điểm là thời gian chuẩn bị tựu trường từ ngày 24-8 đến 5-9-2020. Trong thời gian này, các cơ quan báo chí, đài truyền thanh địa phương, các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác vận động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trong hè. Huy động các nguồn lực chăm lo cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị cho năm học mới. Thực hiện các giải pháp xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.

Thông qua các hoạt động nhằm tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội tham gia vận động trẻ trong độ tuổi đến trường, nâng dần tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường phối hợp chăm lo, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội đến trường, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

T.T