Từ ngày 27 đến 28-9: Huyện Châu Thành tầm soát các đối tượng có nguy cơ cao (lần 3)

25/09/2021 - 11:31

 - Ngày 24-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (lần 3), nhằm chủ động tầm soát các đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn để bảo vệ vững chắc các “vùng xanh” đã được thiết lập.

A A

Lấy mẫu test nhanh người dân

Dự kiến, từ ngày 27 đến 28-9, huyện Châu Thành sẽ tiến hành tầm soát, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 các đối tượng có nguy cơ cao tại thị trấn Vĩnh Bình, thị trấn An Châu và xã Bình Hòa, An Hòa, với 62.862 người (15.294 hộ). Trong đó, các đối tượng khu vực chợ thị trấn Vĩnh Bình sẽ lấy mẫu gộp 3, còn lại sẽ lấy mẫu gộp 10.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành yêu cầu ngành chức năng và các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và an toàn cho lực lượng tham gia chiến dịch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc tầm soát trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận tham gia của toàn dân…

TRUNG HIẾU