Từ ngày 3 đến 4-12-2020: Diễn ra kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh An Giang

26/11/2020 - 03:50

 - Thường trực HĐND tỉnh An Giang vừa có thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Cụ thể, thời gian diễn ra kỳ họp thứ 18 diễn ra trong 2 ngày (ngày 3 đến 4-12), tại hội trường UBND tỉnh.

A A

Trước đó, ngày 10-11-2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37 về việc triệu tập kỳ họp cuối năm 2020 (kỳ họp thứ 18), HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Thời gian tổ chức kỳ họp là 3 ngày (từ ngày 9 đến 11-12-2020). Tuy nhiên, vào thời gian trên, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra ở Hà Nội nên Thường trực HĐND tỉnh thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp.

T.T