Từ ngày 4 đến 7-3: Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử

25/02/2021 - 05:02

 - Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

A A

Theo đó, từ ngày 4 đến 7-3-2021, đoàn giám sát do ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ làm việc với Ủy ban Bầu cử các huyện, thị xã, thành phố nhằm xem xét, đánh giá việc triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021), qua đó kịp thời kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh tăng cường các biện pháp lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử sắp tới.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thỏa thuận giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN về cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị (nhất là về cơ cấu, thành phần: nữ, trẻ, ngoài Đảng); dự kiến nhân sự Thường trực và 2 Ban HĐND cấp huyện, xã cho khóa mới; việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã; kết quả tổ chức hội nghị để lấy ý kiến của cử tri nơi làm việc đối với người ứng cử…

HẠNH CHÂU