Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông

19/06/2024 - 12:30

 - Sáng 19/6, tại xã Tân Hòa (huyện Phú Tân), Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024 cho 80 cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện Phú Tân.

Đại biểu được phổ biến các nội dung liên quan Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; các văn bản của Chính phủ, tỉnh An Giang và địa phương.

Trong đó, tập trung nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn; tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn; tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “4 không” (Không lái xe khi đã uống rượu, bia; không uống rượu, bia nếu phải lái xe sau bữa ăn; không mời, ép người khác uống rượu, bia nếu biết họ phải lái xe sau khi uống; không ngồi lên môtô, ôtô người lái vừa uống rượu, bia). Xây dựng ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm cho bản thân mình và người thân khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; sử dụng mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn quy định…

GIA KHÁNH