TX. Tân Châu học tập Bác

09/03/2021 - 06:23

 - Ở TX. Tân Châu (An Giang), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một phong trào sâu rộng trong Đảng bộ, đi sâu vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

A A

Từ cách làm

Thực tiễn đã chứng minh, từ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cho Đảng bộ TX. Tân Châu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần đưa kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển, xứng tầm là địa phương "đầu tàu" trong phát triển kinh tế của tỉnh. Tân Châu giờ đây đã trở thành đô thị loại III, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm. Hạ tầng kỹ thuật được đồng bộ hóa, giúp việc kết nối giao thông giữa các vùng, miền trong cả nước ngày càng thuận lợi, không gian đô thị được mở rộng để Tân Châu phấn đấu trở thành thành phố trong tương lai. 

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trở thành cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, mang tính thường xuyên, liên tục, lâu dài. Từ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp cho đến những nông dân, công nhân, các em học sinh, đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn đều có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống để vươn lên trong cuộc sống, làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cấp ủy xã Vĩnh Xương xác nhận, chính việc học tập và làm theo Bác đã làm cho đời sống người dân Tân Châu không ngừng được nâng lên, cái nghèo, cái khó giảm dần; nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận được giải quyết một cách thấu tình, đạt lý...

Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái cho biết, để có được kết quả đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Thường vụ Thị ủy đã đưa việc học tập Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thị xã, thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa bàn, cơ quan, đơn vị.

“Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và các cán bộ chủ chốt của thị xã…” - đồng chí Huỳnh Quốc Thái chia sẻ.

Đến sự lan tỏa

Đảng bộ TX. Tân Châu có 59 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 14 Đảng bộ xã, phường và 45 Đảng bộ, chi bộ cơ quan, ban, ngành; tổng số đảng viên hiện nay là 4.143 đồng chí. Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy đều ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tổ chức thực hiện theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”, nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu. Chính cách làm này mà trong một thời gian không lâu, phong trào học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần giúp cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua việc học tập Bác, trên địa bàn thị xã đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa rộng lớn. Nếu đảng bộ phường Long Thạnh lấy việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân là nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là trong việc phấn đấu đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị” thì ở Đảng bộ xã Long An có mô hình “Tuyên truyền, vận động hộ dân tự nguyện hiến đất” để xây dựng xã nông thôn mới. Đảng bộ xã Tân An có mô hình “Thu gom rác thải nhựa gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn” của Hội Phụ nữ xã; Chi bộ Đài Truyền thanh với mô hình “Xây dựng chương trình phát thanh cấp huyện theo hướng tương tác, hiện đại” và mô hình này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen “Đơn vị xuất sắc toàn quốc năm 2019”.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người. Bản thân Bác là một tấm gương sáng ngời về đạo đức, vì vậy khi nghiên cứu, học tập và làm theo Bác, tôi và gia đình mỗi ngày phấn đấu làm một việc tốt, một điều thiện để giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống…” - Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Vĩnh Huỳnh Văn Quyện chia sẻ.

“Qua học tập Bác, đảng viên và nhân dân thị xã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thị ủy đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, qua đó làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội… ” - Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái chia sẻ.

Bài, ảnh: MINH HIỂN