TX. Tân Châu với nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

22/09/2022 - 07:05

 - Cùng với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong năm học mới 2022-2023. Trong đó, tạo mọi điều kiện để học sinh được đến trường.

A A

Trưởng phòng GD&ĐT TX. Tân Châu Tống Phước Điều cho biết, năm học 2022-2023, ngành GD&ĐT thị xã tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Qua đó, thực hiện sứ mệnh của ngành là nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần phát triển đất nước.

TX. Tân Châu ngày nay đã đạt chuẩn đô thị loại III và trong tương lai, thị xã sẽ là thành phố trực thuộc tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển, bên cạnh tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu còn tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành GD&ĐT thị xã không ngừng đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong GD&ĐT các bậc học.

“Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, có 3 người con đang đi học. Trong năm học này, nhờ sự hỗ trợ của địa phương mà các con tôi được tiếp tục đến trường. Từ số tiền hỗ trợ của Hội Khuyến học thị xã, tôi đã mua được tập, viết, đồng phục cho các con, đỡ phần nào những nỗi lo đầu năm học” - bà Lê Thị Lan (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) bộc bạch.

Những năm qua, TX. Tân Châu có tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT đứng “Top 3” toàn tỉnh. Khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa vùng nông thôn và thành thị được thu hẹp. Mạng lưới, quy mô GD&ĐT phát triển ở tất cả các bậc học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, phủ khắp các xã, phường, thị trấn, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân. “Bên cạnh tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng các chương trình giảng dạy trong nhà trường, thị xã còn đẩy mạnh các hoạt động khuyến học - khuyến tài nhằm hỗ trợ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến lớp. Nhờ đó, các trường đã duy trì được sĩ số học sinh đến lớp ở mức cao” - Chủ tịch Hội Khuyến học TX. Tân Châu Châu Dứng chia sẻ.

Nét nổi bật trong công tác khuyến học - khuyến tài trên địa bàn TX. Tân Châu là huy động được toàn xã hội chăm lo cho giáo dục ngay từ đầu năm học. Các địa phương đã vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhà hảo tâm, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đóng góp quần áo, cặp, tập, xe đạp với số tiền hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc tạo điều kiện để các em được tiếp tục đến lớp. Năm học 2022-2023, học sinh ra lớp ở bậc mầm non, mẫu giáo là 3.269/4.130 cháu (đạt tỷ lệ 79,15%); tiểu học 12.583/12.665 học sinh (99,35%); THCS 9.529/10.025 học sinh (95,05%); THPT 5.346/5.457 học sinh (97,96%).

Trưởng phòng GD&ĐT TX. Tân Châu cho biết, năm học 2022-2023, ngành giáo dục TX. Tân Châu tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động 05-CTr/TU, ngày 29/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, cấp học đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện việc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

Phòng GD&ĐT TX. Tân Châu tiếp tục triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đồng thời, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở ngành GD&ĐT giai đoạn 2019-2025”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”…

“Ngành GD&ĐT TX. Tân Châu đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm cho toàn ngành trong năm học 2022-2023. Trong đó, tiếp tục thực hiện các khoản thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thanh toán điện tử, tiết kiệm chi phí, thời gian; thực hiện công khai tài chính, xây dựng cơ chế “3 công khai” đúng quy định, không phân biệt công lập và ngoài công lập để cho người học và xã hội giám sát, đánh giá…” - Trưởng phòng GD&ĐT TX. Tân Châu Tống Phước Điều nhấn mạnh.

MINH HIỂN

 

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu