UBMTTQVN huyện Tịnh Biên: Tích cực thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

14/07/2020 - 05:40

 - Đó là mục tiêu đề ra tại Hội nghị lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2019-2024) của UBMTTQVN huyện Tịnh Biên nhằm đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra ngày 13-7.

A A

Theo đó, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên xác định sẽ tập trung thực hiện vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương; thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tổ chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp; tích cực vận động quỹ “Vì người nghèo” và “Cây mùa xuân” nhằm chăm lo cho hộ nghèo địa phương…

THANH TIẾN