UBMTTQVN tỉnh An Giang tập huấn hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

22/04/2021 - 15:21

 - Sáng 22-4, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức tập huấn hướng dẫn việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

A A

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn các nội dung, như: trách nhiệm và nội dung phối hợp của Ban Thường trực UBMTTQVN và UBND các cấp, các cơ quan trong vận động bầu cử; nguyên tắc vận động bầu cử; hình thức vận động bầu cử; vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử…

Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần có sự thống nhất với Ủy ban Bầu cử cùng cấp về số cuộc tiếp xúc cử tri. Trên cơ sở đó, thông báo cho người ứng cử để người ứng cử chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (ngày 28-4-2021) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 22-5-2021).

L.H