UBMTTQVN TP. Châu Đốc triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã, phường

02/10/2023 - 14:03

 - Ngày 2/10, UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã, phường (nhiệm kỳ 2024 – 2029) và hướng dẫn kiện toàn Ban Công tác mặt trận khóm, ấp (nhiệm kỳ 2024 – 2026). Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đã triển khai các nội dung về công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã, phường (nhiệm kỳ 2024 – 2029) và hướng dẫn kiện toàn Ban Công tác mặt trận khóm, ấp (nhiệm kỳ 2024 – 2026). Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận nắm rõ hơn những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong lãnh đạo Đại hội MTTQVN xã, phường (nhiệm kỳ 2024 – 2029) và kiện toàn Ban Công tác mặt trận khóm, ấp (nhiệm kỳ 2024 – 2026), nhất là về các công việc trước, trong và sau đại hội để thực hiện đúng quy định và vận dụng vào thực tiễn của địa phương, đơn vị, chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Mặt trận xã, phường (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

T.T