UBND huyện Chợ Mới tạm dừng hoạt động 2 bến đò Bình Tấn và Phủ Thờ

31/07/2021 - 18:08

 - Ngày 31-7, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) quyết định tạm dừng hoạt động 2 bến đò Bình Tấn và bến đò Phủ Thờ (xã Bình Phước Xuân) để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

A A

Cụ thể, dừng hoạt động bến đò Bình Tấn, từ xã Bình Phước Xuân qua xã Hội An và ngược lại và bến đò Phủ Thờ, từ xã Bình Phước Xuân qua xã Mỹ An và ngược lại, từ 5 giờ ngày 31-7-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các bến đò, bến phà chở khách ngang sông, giáp ranh với địa bàn và tỉnh lân cận đang hoạt động, UBND huyện Chợ Mới yêu cầu triển khai nghiêm nhiều biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 để chủ động kiểm soát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

HẠNH CHÂU