UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển lưu thông hàng hóa

31/07/2021 - 11:48

 - Chiều 30-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký Công văn 800/UBND-KTN về việc vận chuyển hàng hóa.

A A

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển lưu thông hàng hóa, nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 Trong thời gian thực hiện Công văn 773/UBND-KGVX, ngày 27-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, các phương tiện vận tải thủy, bộ vận chuyển hàng hóa gồm: lúa, gạo, nếp, cá, rau, củ và trái cây được phép lưu thông trong khung giờ từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Người điều khiển phương tiện vận chuyển các loại hàng hóa này phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương (theo chức năng, nhiệm vụ) thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa nói trên, định kỳ hàng tuần báo cáo UBND tỉnh để xử lý những khó khăn, vướng mắc.

Những trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh xem xét, quyết định.

HẠNH CHÂU