UBND tỉnh An Giang trao quyết định cán bộ

11/09/2023 - 11:17

 - Sáng 11/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì Lễ trao quyết định đối với 8 cán bộ. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến tham dự buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ

Các cán bộ nhận quyết định

Cụ thể, UBND tỉnh An Giang trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm; điều động, bổ nhiệm có thời hạn Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang, Trưởng ban Tôn giáo Nguyễn Phú giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang; bổ nhiệm Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ An Giang) Huỳnh Thị Diễm Châu giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm; bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Phan Thanh Dũng, thời hạn bổ nhiệm lại 5 năm.

Cử lại ông Nguyễn Ngọc Sơn làm người đại diện 51% phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, giới thiệu bầu Hội đồng Quản trị, ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thời hạn cử lại làm người đại diện phần vốn Nhà nước đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; cử lại ông Trần Minh Tâm làm người đại diện 29% phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, giới thiệu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thời hạn cử lại làm người đại diện phần vốn Nhà nước được xác định không quá nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị; cử lại ông Đặng Anh Dũng, làm người đại diện 10% phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, giới thiệu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thời hạn cử lại làm người đại diện phần vốn Nhà nước đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cử ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, đang là người đại diện 60% phần vốn Nhà nước, đại diện thêm 10% phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện nước An Giang. Thời hạn được cử đại diện thêm 10% phần vốn Nhà nước là thời gian còn lại theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện nước An Giang theo quy định tại điều lệ công ty, kể từ ngày ký quyết định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chúc mừng các cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần. Đồng thời mong muốn, trên cương vị mới, các cán bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có cán bộ nhận quyết định tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí nhận quyết định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

MỸ LINH – DUY ANH