UBND TP. Long Xuyên ký kết giao ước thi đua về cải cách hành chính năm 2022

25/01/2022 - 20:54

 - Chiều 25-1, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

A A

Năm 2022, UBND TP. Long Xuyên phấn đấu 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố giao đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu; 60% cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm tra công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc triển khai các quy định TTHC liên quan đến tổ chức và người dân, trọng tâm là các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, bảo hiểm, thuế…; mở rộng các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với quy định TTHC và quan tâm giải quyết dứt điểm, thỏa đáng, đúng quy định...

Lãnh đạo UBND TP. Long Xuyên trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác CCHC

Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây ký kết giao ước thi đua năm 2022 cùng lãnh đạo các phòng, ban và Chủ tịch UBND các phường, xã

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG