UBND TX. Tân Châu tổ chức hội thảo khoa học mô hình phát triển du lịch

08/04/2021 - 14:40

 - Sáng 8-4, UBND TX. Tân Châu phối hợp Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo khoa học “Mô hình phát triển du lịch của TX. Tân Châu” giai đoạn 2021 – 2030.

A A

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, doanh nghiệp làm du lịch trong và ngoài tỉnh

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang phát biểu hiến kế cho thị xã tại hội thảo

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch tỉnh đóng góp ý kiến tại hội thảo

Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ cám ơn các ý kiến mang tính hiến kế của đại biểu để du lịch Tân Châu phát triển trong thời gian tới.

Hội thảo lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, doanh nghiệp làm du lịch, cơ quan chức năng đóng góp nhằm tìm ra mô hình, sản phẩm, bước đi phù hợp để phát triển du lịch của địa phương mang tính ổn định bền vững. Nhiều tham luận được trình bày tại hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm du lịch ở các địa phương trong cả nước.

Đồng thời, các hãng lữ hành, đề xuất, hiến kế những cách làm hay, sáng tạo của ngành du lịch các địa phương, trên cơ sở đó, UBND TX. Tân Châu hoạch định phát triển du lịch của thị xã trong thời gian tới.

MINH HIỂN