Ưu tiên các nhiệm vụ tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

25/05/2022 - 11:20

 - Sáng 25/5, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang để rà soát nhiệm vụ tuyên truyền; đề xuất kinh phí thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

A A

Quang cảnh cuộc họp

Đại biểu trao đổi tại cuộc họp

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân kết luận cuộc họp

Sau khi trao đổi với các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, trên cơ sở góp ý của đại diện Sở Tài chính, đồng chí Thái Thúy Xuân đề nghị các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên về các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Đối với các hoạt động tuyên truyền có đề xuất sử dụng kinh phí từ ngân sách, tập trung ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết; linh hoạt huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác tuyên truyền.

Các sở, ngành, đơn vị tham gia các nhiệm vụ tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (theo kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền) cần tranh thủ rà soát các đầu công việc, đề xuất những nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, làm việc với Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện.

Lưu ý, trong công tác tuyên truyền, cần chủ động, linh hoạt, nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa dạng, sinh động, thuyết phục. Công tác tuyên truyền cần bám sát chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Theo kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền, công tác tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang được tiến hành theo 3 đợt: Đợt 1 từ tháng 4 đến tháng 8/2022; đợt 2 từ tháng 9 đến tháng 11-2022 (cao điểm tuyên truyền); đợt 3 là tuyên truyền sau Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022.

NGÔ CHUẨN